Samen voor Zorg en Veiligheid.nl

gegevensdeling binnen het zorg- en veiligheidsdomein

E-learningmodule gegevensdeling en privacy ZVH-procesregisseurs en professionals

04-08-2017 12:00
Een e-learningmodule over gegevensdeling en privacy voor procesregisseurs en professionals die zich bezighouden met complexe casuïstiek in het zorg- en veiligheidshuis. De module richt zich specifiek op professionals die afwegingen maken rond het gebruik en delen van persoonsgegevens.

Webtool zorg- en veiligheidshuizen

30-06-2020 12:00
In deze webtool kan gericht informatie gevonden over de inrichting van gegevensverwerking in het zorg- en veiligheidshuis. Deze informatie is beschreven in verschillende documenten: een handvat, een vertaaldocument en verschillende modeldocumenten.

E-learningmodule gegevensdeling en privacy ZVH-beleidsmedewerkers, juristen en functionarissen gegevensbescherming

04-08-2017 12:00
Betreft een e-learningmodule over gegevensdeling en privacy voor beleidsmedewerkers, juristen en Functionarissen gegevensbescherming die betrokken zijn bij de inrichting en bestuurlijke afspraken van de gegevensverwerking in het zorg- en veiligheidshuis.

PrivacyApp Jeugd

08-04-2019 12:00
Betreft een webapp die jongeren, professionals, ouders en verzorgers antwoord geeft op vragen over gegevensverwerking en privacy in de jeugdhulp en jeugdbescherming.

Manifest privacy jeugd

22-06-2016 12:00
Het manifest ‘In goed vertrouwen – de privacy van de jeugd geborgd’ bevat de principe-afspraken tussen ruim twintig branche- en beroepsorganisaties in de jeugdhulp en jeugdbescherming op het gebied van gegevensverwerking en privacy bij samenwerking in het jeugddomein.

Handvat Informatiedeling ZSM

20-03-2019 12:00
De uitwisseling van gegevens is noodzakelijk om als ZSM partner individueel en als ZSM partners gezamenlijk goed de taken uit te voeren. Dit handvat beschrijft de juridische kaders voor gegevensdeling en privacy in het kader van het ZSM-proces.

Handreiking gegevensdeling bij het includeren in- en uitvoeren van de levensloopaanpak

16-01-2021 12:00
Deze handreiking richt zich op het toepassen van gegevensdeling en privacy bij het in- en uitvoeren van de levensloopaanpak. De handreiking beschrijft de verschillende routes waarlangs iemand toegeleid kan worden naar de levensloopaanpak vanuit juridisch perspectief en licht toe wat dit betekent voor de gegevensverwerking.

Persoonsgerichte aanpak voorkoming radicalisering en extremisme

31-05-2017 12:00
De handleiding geeft de procesbeschrijving voor de aanpak van het voorkomen van radicalisering en extremisme en het verwerken van persoonsgegevens rondom dit thema. Het is bedoeld voor gemeenten, de politie, het Openbaar Ministerie en ketenpartners.

Werkwijze informatie delen bij mogelijke radicalisering Jeugd

04-10-2018 12:00
Betreft een werkwijze ontwikkeld door het platform JEP van het ministerie van Sociale Zaken. De werkwijze helpt professionals in het jeugddomein zorgvuldig een besluit te nemen over het delen van informatie bij zorgen over radicalisering.

Vuistregels voor de professional in de jeugdhulp en jeugdbescherming

28-10-2016 12:00
Het document ‘Vuistregels: In goed vertrouwen – de privacy van jeugd geborgd’ biedt vuistregels voor gegevensuitwisseling en privacy voor professionals in de jeugdhulp en jeugdbescherming. De vuistregels zijn opgesteld door de manifestpartners In goed vertrouwen de privacy van de jeugd geborgd. Een coalitie van ruim twintig branche- en beroepsorganisaties.