Samen voor Zorg en Veiligheid.nl

gegevensdeling binnen het zorg- en veiligheidsdomein

Manifest privacy jeugd

22-06-2016

Het manifest ‘In goed vertrouwen – de privacy van de jeugd geborgd’ bevat de principe-afspraken tussen ruim twintig branche- en beroepsorganisaties in de jeugdhulp en jeugdbescherming op het gebied van gegevensverwerking en privacy bij samenwerking in het jeugddomein.

DIRECT DOWNLOADEN

Doelgroep

Doelgroep van het document betreft bestuurders, managers, juristen en beleidsmedewerkers in de jeugdhulp en jeugdbescherming.

Doel

Bijdragen aan het realiseren van een goede balans tussen het delen van gegevens in het kader van een gezonde en veilige ontwikkeling van jeugdigen en het beschermen van de persoonlijke levenssfeer van jeugdigen en hun ouders.

Beschrijving

Het manifest ‘In goed vertrouwen – de privacy van de jeugd geborgd’ bevat de principeafspraken tussen ruim twintig branche- en beroepsorganisaties in de jeugdhulp en jeugdbescherming op het gebied van gegevensverwerking en privacy bij samenwerking in het jeugddomein.

Het manifest is opgesteld door een coalitie van ruim twintig branche- en beroepsorganisaties in de jeugdhulp en jeugdbescherming. Aanleiding is dat deze branche- en beroepsorganisaties een gezamenlijke verantwoordelijkheid voelen bij de achterbannen om de goede randvoorwaarden te creëren zodat jeugdigen er onder andere van op aan kunnen dat er zorgvuldig wordt omgegaan met hun persoonsgegevens.

Auteur(s)

Manifestpartners 'In goed vertrouwen; de privacy van de jeugd geborgd

Organisatie

Manifestpartners 'In goed vertrouwen; de privacy van de jeugd geborgd

Links