Samen voor Zorg en Veiligheid.nl

gegevensdeling binnen het zorg- en veiligheidsdomein

Privacy en het delen van gegevens zijn onderwerpen waarmee professionals in het sociaal domein en het zorg- en veiligheidsdomein dagelijks te maken hebben. Deze site bundelt gevalideerde handreikingen, factsheet en tools over gegevensdeling en privacy in deze domeinen.

Actueel

AP helpt raadsleden bij controleren inzet technologie en samenwerkingsverbanden in gemeenten

08-11-2022 09:22
De Autoriteit persoonsgegevens (AP) publiceert tips voor gemeenteraadsleden voor het controleren van de inzet van technologie en het deelnemen aan samenwerkingsverbanden. Het gaat om aanvullingen op de handreiking ‘Gemeenten en privacy: wat kunt u als raadslid doen?’ die raadsleden helpt de juiste vragen te stellen over privacy binnen hun gemeente.  

Modelprotocol ondermijning is aangepast

27-10-2022 12:00
Afgelopen zomer is in de media aandacht geweest voor het modelprotocol ondermijning. In de checklist daarvan werden woonwagenbewoners genoemd als personen die een signaal kunnen zijn van ondermijning. Het is verkeerd dat de focus op een specifieke groep personen werd gelegd, omdat dit kan bijdragen aan stigmatisering. Daarom is het protocol aangepast.
naar actueel

Uitgelicht

Model privacyprotocol: Handleiding binnengemeentelijke gegevensuitwisseling ten behoeve van bestrijding van ondermijning

27-10-2022 12:00
Het ‘Model privacy protocol – Handleiding binnengemeentelijke gegevensuitwisseling ten behoeve van de bestrijding van ondermijning’ geeft gemeenten inzicht in het juridisch kader voor de binnengemeentelijke gegevensuitwisseling bij de bestrijding van ondermijning en de afspraken die nodig zijn om te komen tot een rechtmatige en zorgvuldige gegevensuitwisseling.

Modelconvenant jeugdgroepaanpak

07-10-2022 12:00
Dit modelconvenant regelt de mogelijkheden voor samenwerking en gegevensuitwisseling bij de aanpak van een problematische jeugdgroep. Het convenant maakt onderdeel uit van het 7-stappenmodel; een werkproces voor de integrale aanpak van problematische jeugdgroepen en groepsgedrag.
naar producten