Samen voor Zorg en Veiligheid

gegevensdeling binnen het zorg- en veiligheidsdomein

Privacy en het delen van gegevens zijn onderwerpen waarmee professionals in het sociaal domein en het zorg- en veiligheidsdomein dagelijks te maken hebben. Deze site bundelt gevalideerde handreikingen, factsheet en tools over gegevensdeling en privacy in deze domeinen.

Actueel

Theoretische basis Wet forensische zorg tegen het licht gehouden

14-09-2022 15:40
Hoe en met welke doelen is de Wet forensische zorg (Wfz) tot stand gekomen? Op welke wijze zou de Wfz die doelen in theorie moeten bereiken en welke onderbouwing is daarvoor? Dat is in kaart gebracht in de vandaag gepubliceerde planevaluatie Wfz.

Uitvoeringswet AVG kritisch beoordeeld

06-09-2022 12:00
De Uitvoeringswet AVG (UAVG) heeft slechts een beperkte toegevoegde waarde ten opzichte van de Algemene verordening persoonsgegevens (AVG). Dat komt vooral door het gebrek aan verdere invulling van de open normen in de UAVG, zo blijkt uit onderzoek in opdracht van het WODC.
naar actueel

Uitgelicht

Handvat gegevensuitwisseling bij samenwerking rond casuïstiek in het zorg- en veiligheidsdomein

30-01-2022 12:00
Het Handvat Gegevensdeling in het zorg- en veiligheidsdomein richt zich op het delen van informatie bij integrale, ketenoverstijgende samenwerking rondom complexe problematiek. Deze nieuwe versie van het handvat zijn onder andere twee DPIA-adviesdocumenten opgenomen.

Handreiking informatie-uitwisseling forensische zorg

01-07-2021 12:00
Deze handreiking informatie-uitwisseling forensische zorg is een gemeenschappelijk naslagwerk voor de organisaties die een rol hebben in de forensische zorgketen. De handreiking richt zich op de uitwisseling van gegevens over de justitiabele tussen verschillende organisaties.
naar producten