Samen voor Zorg en Veiligheid.nl

gegevensdeling binnen het zorg- en veiligheidsdomein

Factsheet gegevensverwerking en privacy - Samenloop meldpunt Wvggz – meldpunt niet-acuut

Betreft een factsheet die handvatten geeft voor de inrichting van de gegevensverwerking als een meldpunt Wvggz en meldpunt niet-acuut in een organisatie ondergebracht worden.

DIRECT DOWNLOADEN

Doelgroep

Beleidsmedewerkers, juristen en projectleiders die betrokken zijn bij de inrichting van meldpunten Wvggz en niet-acuut

Doel

Doel van de factsheet is om beleidsmedewerkers, juristen en projectleiders die betrokken zijn bij het inrichten van meldpunten niet-acuut en Wvggz, inzicht te geven de verschillen in juridisch kader en wat dit betekent voor de inrichting van gegevensverwerking van beide meldpunten als deze in een organisatie worden ondergebracht.

Beschrijving

Per 1 januari 2020 is de Wet verplichte GGZ (Wvggz) in werking getreden. In het kader daarvan hebben de meeste gemeenten een meldpunt ingericht. Daarnaast wordt vormgegeven aan meldpunten niet-acuut. Deze laatste opereren vaak ook onder een andere naam, zoals ‘meldpunt zorg en overlast’, of ‘meldpunt zorgwekkend gedrag’. Bij veel gemeenten is er een beweging zichtbaar dat deze ‘meldpunten niet-acuut’ en de meldpunten Wvggz en het verkennend onderzoek in één meldpunt worden georganiseerd.

Dit roept in de praktijk de vraag op hoe beide meldpunten zich tot elkaar verhouden en wat dit betekent voor de inrichting van de gegevensverwerking. Juridisch gezien zijn het immers twee verschillende taken. Over die inrichting van de gegevensverwerking gaat deze factsheet. Deze factsheet is tot stand gekomen met de medewerking van de pilots meldpunten niet-acuut, die gedurende hun pilotfase geconfronteerd werden met de samenloop met meldpunten Wvggz.

Auteur(s)

VNG

Organisatie

VNG

Links