Samen voor Zorg en Veiligheid.nl

gegevensdeling binnen het zorg- en veiligheidsdomein

E-learningmodule gegevensdeling en privacy ZVH-beleidsmedewerkers, juristen en functionarissen gegevensbescherming

04-08-2017

Betreft een e-learningmodule over gegevensdeling en privacy voor beleidsmedewerkers, juristen en Functionarissen gegevensbescherming die betrokken zijn bij de inrichting en bestuurlijke afspraken van de gegevensverwerking in het zorg- en veiligheidshuis.

Beleidsmedewerkers, juristen en functionarissen gegevensbescherming van ketenpartners die betrokken zijn bij het zorg- en veiligheidshuis en die de e-learningsmodule willen volgen kunnen een account aanvragen via vngconnectacademie@vng.nl.

Doelgroep

Deze e-learningmodule is bedoeld voor beleidsmedewerkers, juristen en functionarissen betrokken bij het zorg- en veiligheidshuis.

Doel

Doel van de e-learningmodule is om beleidsmedewerkers, juristen en functionarissen gegevensbescherming betrokken bij het zorg- en veiligheidshuis inzicht te bieden in doel en werkwijze van het zorg- en veiligheidshuis en de inrichting van de gegevensverwerking bij het behandelen van complexe casuïstiek op het gebied van zorg- en veiligheid.

Beschrijving

Dit is een e-learningmodule over gegevensdeling en privacy voor beleidsmedewerkers, juristen en Functionarissen gegevensbescherming betrokken bij het zorg- en veiligheidshuis. De module richt zich op het inrichten en maken van (bestuurlijke) afspraken over die betrokken zijn bij de inrichting en bestuurlijke afspraken van de gegevensverwerking in het zorg- en veiligheidshuis. De module omvat o.a. een korte introductie over de positie en werkwijze van het zorg- en veiligheidshuis, de verschillende perspectieven van ketenpartners, en de waarborgen in het werkproces voor een zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens.

Auteur(s)

Eric Schreuders (Net2Legal) namens de Landelijke werkgroep gegevensdeling en privacy zorg- en veiligheid

Organisatie

VNG Connect

Meer informatie

Beleidsmedewerkers, juristen en functionarissen gegevensbescherming van ketenpartners die betrokken zijn bij het zorg- en veiligheidshuis en die de e-learningsmodule willen volgen kunnen een account aanvragen via vngconnectacademie@vng.nl.