Samen voor Zorg en Veiligheid.nl

gegevensdeling binnen het zorg- en veiligheidsdomein

Privacy en het delen van gegevens zijn onderwerpen waarmee professionals in het sociaal domein en het zorg- en veiligheidsdomein dagelijks te maken hebben. Deze site bundelt gevalideerde handreikingen, factsheet en tools over gegevensdeling en privacy in deze domeinen.

Actueel

Nieuw van het CCV: Handreiking privacy en gegevensdeling wijk-GGD’er

14-04-2023 12:00
Zo’n 80 belangstellenden waren aanwezig bij de online lancering van de nieuwe handreiking privacy en gegevensdeling wijk-GGD’er. Deze handreiking biedt voor het eerst concrete handvatten aan gemeenten hoe ze de privacy en gegevensdeling voor de wijk-GGD’er goed kunnen organiseren.

Deel ideeën op de Dag van de FG

03-04-2023 12:00
De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) organiseert op donderdag 1 juni 2023 de tweede editie van de Dag van de FG, hét congres dat helemaal in het teken staat van het werk, de positionering en de impact van de functionaris gegevensbescherming (FG). U kunt deze dag een workshop verzorgen voor collega-FG’s.

Aanpak meervoudige problematiek: start Kamerbehandeling Wams

07-03-2023 12:00
Tweede Kamerleden kunnen vanaf 8 maart schriftelijke vragen indienen over het voorstel voor de Wet aanpak meervoudige problematiek sociaal domein (Wams). Hiermee bereiden zij de openbare behandeling voor. Een debat over de wet is nog niet gepland.
naar actueel

Uitgelicht

FAQ woonoverlast en gegevensdeling

24-01-2023 12:00
Gegevens delen bij de aanpak van woonoverlast, wat kan wel en wat kan niet? Het is een vraag waar veel professionals regelmatig mee worstelen. Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid verzamelde de meest gestelde vragen en formuleerde, samen met professionals, antwoorden.

Modelconvenant jeugdgroepaanpak

07-10-2022 12:00
Dit modelconvenant regelt de mogelijkheden voor samenwerking en gegevensuitwisseling bij de aanpak van een problematische jeugdgroep. Het convenant maakt onderdeel uit van het 7-stappenmodel; een werkproces voor de integrale aanpak van problematische jeugdgroepen en groepsgedrag.
naar producten