Samen voor Zorg en Veiligheid.nl

gegevensdeling binnen het zorg- en veiligheidsdomein

Privacy en het delen van gegevens zijn onderwerpen waarmee professionals in het sociaal domein en het zorg- en veiligheidsdomein dagelijks te maken hebben. Deze site bundelt gevalideerde handreikingen, factsheet en tools over gegevensdeling en privacy in deze domeinen.

Actueel

Aanpak meervoudige problematiek: start Kamerbehandeling Wams

07-03-2023 12:00
Tweede Kamerleden kunnen vanaf 8 maart schriftelijke vragen indienen over het voorstel voor de Wet aanpak meervoudige problematiek sociaal domein (Wams). Hiermee bereiden zij de openbare behandeling voor. Een debat over de wet is nog niet gepland.

Leermodule RIEC convenant en privacyprotocol beschikbaar op Kennisplatform Ondermijning

28-02-2023 12:00
Om de kennis van iedereen binnen de RIEC-samenwerking up-to-date te houden, is een leermodule ‘RIEC-convenant en Privacyprotocol’ ontwikkeld. Deze module helpt professionals om het RIEC-samenwerkingsverband (nog) beter te leren kennen.

Conceptbesluit bij WGS gepubliceerd voor consultatie

21-02-2023 12:00
Minister Yeşilgöz-Zegerius heeft, in aanvulling op het wetsvoorstel Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (WGS), een algemene maatregel van bestuur in internetconsultatie gebracht. Door de algemene maatregel van bestuur worden grondslagen om gegevens te kunnen delen verduidelijkt en meer waarborgen ingebouwd voor bescherming van persoonsgegevens.
naar actueel

Uitgelicht

FAQ woonoverlast en gegevensdeling

24-01-2023 12:00
Gegevens delen bij de aanpak van woonoverlast, wat kan wel en wat kan niet? Het is een vraag waar veel professionals regelmatig mee worstelen. Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid verzamelde de meest gestelde vragen en formuleerde, samen met professionals, antwoorden.

Modelconvenant jeugdgroepaanpak

07-10-2022 12:00
Dit modelconvenant regelt de mogelijkheden voor samenwerking en gegevensuitwisseling bij de aanpak van een problematische jeugdgroep. Het convenant maakt onderdeel uit van het 7-stappenmodel; een werkproces voor de integrale aanpak van problematische jeugdgroepen en groepsgedrag.
naar producten