Samen voor Zorg en Veiligheid.nl

gegevensdeling binnen het zorg- en veiligheidsdomein

Wet SenB en Wvggz: actualiteiten gegevensdeling

16-07-2021

Wat zijn de gevolgen van de Wet straffen en beschermen (Wet SenB) voor de informatieverstrekking en gegevensdeling? En wat is bij de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) het belang van de verwerkersovereenkomst met Khonraad, en waarin ligt de noodzaak van beveiligde gegevensdeling?

Dit zijn de onderwerpen van een op 14 juli verzonden VNG-ledenbrief.

Samenwerking zorg en veiligheid

De onderwerpen maken deel uit van de ontwikkelingen in de samenwerking in het zorg- en veiligheidsdomein. Doel is om de (kwetsbare) inwoner te helpen en daarmee een positief maatschappelijk en financieel effect te bereiken: een betere kwaliteit van leven en minder overlast en veiligheidsproblemen. De landelijke stuurgroep zorg en veiligheid heeft hiertoe een gezamenlijke agenda opgesteld, 'Perspectief 2025'.

Meer informatie