Samen voor Zorg en Veiligheid.nl

gegevensdeling binnen het zorg- en veiligheidsdomein

Vuistregels voor de professional in de jeugdhulp en jeugdbescherming

28-10-2016

Het document ‘Vuistregels: In goed vertrouwen – de privacy van jeugd geborgd’ biedt vuistregels voor gegevensuitwisseling en privacy voor professionals in de jeugdhulp en jeugdbescherming. De vuistregels zijn opgesteld door de manifestpartners In goed vertrouwen de privacy van de jeugd geborgd. Een coalitie van ruim twintig branche- en beroepsorganisaties.

DIRECT DOWNLOADEN

Doelgroep

Professionals in de jeugdhulp en jeugdbescherming.

Doel

Het bieden van handvatten rondom gegevensuitwisseling en privacy vraagstukken in het jeugddomein voor professionals, zodat constructieve samenwerking tussen de verschillende partijen in de jeugdhulp en jeugdbescherming wordt bevorderd.

Beschrijving

Document dat vuistregels voor gegevensuitwisseling en privacy voor professionals in de Jeugdhulp en Jeugdbescherming biedt, opgesteld door ruim twintig branche- en beroepsorganisaties, verenigd in de manifestpartners 'In goed vertrouwen; de privacy van de Jeugd geborgd'. Het document bevat uitgangspunten om op een constructieve manier tot samenwerking te komen en rekening te houden met de verschillende perspectieven en juridische kaders die kunnen gelden voor professionals die betrokken zijn bij een jeugdige of zijn gezin.

Auteur(s)

Manifestpartners 'In goed vertrouwen; de privacy van de jeugd geborgd' (www.privacyborgingjeugd.nl)

Organisatie

Manifestpartners 'In goed vertrouwen; de privacy van de jeugd geborgd' (www.privacyborgingjeugd.nl).

Links