Samen voor Zorg en Veiligheid.nl

gegevensdeling binnen het zorg- en veiligheidsdomein

Trainingen gegevensdeling en privacy ZVH-procesregisseurs en professionals

04-08-2017

Betreft een training in aanvulling op de e-learningsmodule voor procesregisseurs en professionals die zich bezighouden met complexe casuïstiek en daarbij afwegingen maken rond het gebruik en delen van persoonsgegevens binnen het zorg- en veiligheidshuis.

DIRECT DOWNLOADEN

Doelgroep

De doelgroep is procesregisseurs en professionals, die dagelijks bezig zijn met de samenwerking rond complexe casuïstiek en in dat kader persoonsgegevens uitwisselen. De training is beschikbaar in een variant voor procesregisseurs en professionals (uitvoering) en een variant voor beleidsmedewerkers en juristen (inrichten gegevensverwerking).

Doel

Procesregisseurs en professionals in staat stellen om in de praktijk invulling te geven aan een rechtmatige en zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens, en om hen handvatten te geven voor het maken van afwegingen omtrent het delen van gegevens.

Beschrijving

De training biedt een verdieping van de e-learningmodule voor procesregisseurs en professionals. Aan de hand van casuïstiek, voorbeelden en werkopdrachten ontwikkelen deelnemers meer inzicht in elkaars perspectief en oefenen met het maken van afwegingen omtrent gegevensdeling.

Auteur(s)

Landelijke stuurgroep zorg en veiligheid

Organisatie

VNG Connect

Links