Samen voor Zorg en Veiligheid.nl

gegevensdeling binnen het zorg- en veiligheidsdomein

Podcastserie 'Privacy in de praktijk'

15-10-2021

Het Centrum Informatiebeveiliging en Privacybescherming (CIP) presenteert in het najaar van 2021 een podcastserie onder de titel ‘Privacy in de praktijk’. De serie van in totaal acht afleveringen wordt verzorgd in samenwerking met de Autoriteit Persoonsgegevens en de Rijksacademie voor Digitalisering en Informatisering (RADIO).

Functionaris Gegevensbescherming

Per aflevering (15-20 minuten per stuk) zal een Functionaris Gegevensbescherming uit de publieke sector een dilemma op tafel leggen, waarover hij of zij in gesprek gaat met een andere privacydeskundige. Steeds onder leiding van host Robin Rotman. Daarbij gaan we gevoelige en lastige onderwerpen niet uit de weg. Aan bod komen verder dilemma’s als:

  • Hoe benader je de bestuurder; met de wortel of de stok?
  • Better safe than sorry. Wat weegt zwaarder: de letter of de geest van de AVG?
  • Liever een datalek dan een burger niet geholpen!
  • Is de ideale FG ook CISO?
  • FG: ‘Ik ben niet verantwoordelijk voor de hele keten’. Feit of fictie? en
  • FG: Beschermer of klokkenluider?

Eerste aflevering online

De eerste aflevering staat inmiddels online. Hierin deelt Magdalena Magala, Functionaris Gegevensbescherming bij de gemeente Zaanstad, haar dilemma: ‘Privacy op de werkvloer het beste: met de wortel of de stok?’ Over dit thema gaat ze in gesprek met privacy deskundige Bart Schermer van Considerati, onder leiding van host Robin Rotman.

Links

Je kunt de podcast hier beluisteren. Of op je eigen favoriete podcast-kanaal zoals Google, Apple of Spotify.