Samen voor Zorg en Veiligheid.nl

gegevensdeling binnen het zorg- en veiligheidsdomein

Opleiding Zorg en Veiligheid opnieuw van start

21-01-2022

In het voorjaar van 2022 wordt de opleiding zorg en veiligheid weer aangeboden. Doel van deze opleiding is het versterken van de kwaliteit en vaardigheden van professionals die actief zijn op het snijvlak van zorg en veiligheid.

De complexe materie op het snijvlak van zorg en veiligheid vraagt om een intense samenwerking tussen overheid, maatschappelijke partners en direct betrokkenen. De samenwerking moet vanuit gelijkwaardigheid plaatsvinden. Dat is de weg naar commitment en onderling vertrouwen, op basis waarvan goede afspraken en effectieve aanpakken tot stand kunnen komen.

Doelgroep

De VNG-opleiding Zorg en Veiligheid is bedoeld voor mensen die al langer op dit terrein werkzaam zijn vanuit verschillende partijen zoals; gemeenten, Veilig Thuis, zorg- en veiligheidshuizen, RIEC, partners uit de zorgsector, strafrechtketen en het sociaal domein.

Aanmelden

In het voorjaar van 2022 wordt de opleiding opnieuw aangeboden, de aanmelding staat nu open. Uit de aanmeldingen zal een selectie worden gemaakt van maximaal 12 deelnemers, verdeeld over de diverse partijen in het werkveld.