Samen voor Zorg en Veiligheid.nl

gegevensdeling binnen het zorg- en veiligheidsdomein

ZVH Midden-Brabant introduceert vuistregels voor gegevensverwerking

05-04-2024

Het Zorg- en Veiligheidshuis Midden-Brabant heeft vuistregels opgesteld voor de verwerking van gegevens. Deze regels zijn bedoeld om de privacy van cliënten en betrokkenen te waarborgen en om te voldoen aan de wet- en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming.

De vuistregels bevatten onder andere richtlijnen voor het verzamelen, opslaan en delen van gegevens binnen de organisatie. Ook wordt er aandacht besteed aan de beveiliging van gegevens en het omgaan met vertrouwelijke informatie.

Input van collega's

De vuistregels zijn opgesteld tijdens een trainingsdag van het ZVH Midden-Brabant. Met de input van collega's zijn er vuistregels opgesteld om ervoor te zorgen dat privacygevoelige informatie op een juiste manier wordt behandeld.

Het doel van deze vuistregels is om de privacy en veiligheid van cliënten en medewerkers te waarborgen. Het ZVH Midden-Brabant hecht veel waarde aan het naleven van deze regels en zal erop toezien dat alle medewerkers zich bewust zijn van het belang van het beschermen van gegevens.

Efficiëntere oplossingen

In het ZVH Midden-Brabant werken verschillende instanties, zoals de politie, het Openbaar Ministerie, zorgorganisaties en de gemeenten, samen om de veiligheid in de regio te waarborgen en te verbeteren. Een van de speerpunten voor de komende jaren is het versterken van de samenwerking tussen de verschillende partners. Door beter te communiceren en informatie uit te wisselen, kunnen problemen sneller worden aangepakt en kunnen er efficiëntere oplossingen worden gevonden.

Project Gegevensverwerking

Het ZVH werkt al enkele jaren aan het project Gegevensverwerking, waarbij de toepassing van privacyregels, zoals die uit de AVG, centraal staat. De focus ligt op het centraalstellen van de cliënt en het maken van zorgvuldige afwegingen bij het delen van achtergrondinformatie met collega’s van andere diensten. Het uiteindelijke doel is om gegevensverwerking op een zorgvuldige en doelmatige wijze te laten plaatsvinden, waarbij privacy en veiligheid gewaarborgd blijven.

Het ZVH benadrukt het belang van zorgvuldig omgaan met gegevens en het naleven van de privacywetgeving. Door het volgen van de nieuwe vuistregels wil de organisatie haar cliënten en betrokkenen een veilige en betrouwbare omgeving bieden.

Links