Samen voor Zorg en Veiligheid.nl

gegevensdeling binnen het zorg- en veiligheidsdomein

Wetsvoorstel WGS aangenomen

18-06-2024

De Eerste Kamer heeft vandaag het wetsvoorstel gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (WGS) aangenomen. Deze wet biedt een juridische basis voor de verwerking van persoonsgegevens door samenwerkingsverbanden.

Samenwerkingsverbanden

Samenwerkingsverbanden zijn verbanden van bestuursorganen en private partijen die gezamenlijk gegevens verwerken voor zwaarwegende algemene belangen, zoals de bestrijding van fraude en de georganiseerde criminaliteit. Hierbij kan gedacht worden aan het Financieel Expertise-centrum (FEC), de Infobox Crimineel en Onverklaarbaar Vermogen (iCOV), de Regionale Informatie- en Expertisecentra (RIEC’s) en de Zorg- en Veiligheidshuizen (ZVH’s).

Het voorstel is een kaderwet met een aantal algemene regels over de taak van het samenwerkingsverband, de inrichting en het functioneren daarvan. Met de wet wordt voorzien in een juridische grondslag om persoonsgegevens systematisch te delen en te verwerken, waaronder door profilering.

Debat en stemming

De Eerste Kamer debatteerde dinsdag 11 juni met demissionair minister Yeşilgöz van Justitie en Veiligheid.

Stemming

De fracties van BBB, VVD, CDA, D66, PVV, ChristenUnie, JA21, SGP, 50PLUS en OPNL en het lid Crone (GroenLinks-PvdA) stemden voor het wetsvoorstel van demissionair minister Yeşilgöz van Justitie en Veiligheid. De fracties van GroenLinks-PvdA (met uitzondering van het lid Crone), PvdD, SP, FVD en Volt stemden tegen. Een motie van Volt is verworpen.