Samen voor Zorg en Veiligheid.nl

gegevensdeling binnen het zorg- en veiligheidsdomein

Webinars gegevensdeling DJI en gemeenten

10-07-2024

Sinds de Wet straffen en beschermen deelt de Dienst Justitiële Inrichtingen informatie over re-integratie en risico’s van gedetineerden met gemeenten en reclassering. Sinds het najaar van 2023 is de digitale voorziening hier ook op aangepast. Om vragen hierover te beantwoorden zijn er 2 webinars gehouden.

Informatie gericht op re-integratie ex-gedetineerden

In de webinars geven de DJI en de VNG een uitgebreide toelichting op de gegevensdeling tussen DJIi en gemeenten. Het eerste webinar gaat in op de gegevensdeling op grond van art. 18 a Penitentiaire Beginselenwet, waardoor gemeenten het deelbaar Detentie & re-integratieplan over hun gedetineerde inwoners ontvangen. Door deze informatie is de gemeente in staat de re-integratie van ex-gedetineerde burgers goed te ondersteunen.

Informatie over (ex-)gedetineerden met verhoogd risico op ernstig misdrijf

In het tweede webinar komt de gegevensdeling op grond van art. 18b van de PBW met de burgemeester aan de orde. Deze informatie gaat over gedetineerden over wie in detentie de inschatting wordt gemaakt dat zij na vrijlating een verhoogd risico vormen op een ernstig gewelds- of zedenmisdrijf.