Samen voor Zorg en Veiligheid.nl

gegevensdeling binnen het zorg- en veiligheidsdomein

Privacy Pitstop biedt waardevolle inzichten

01-07-2024

Zorgvuldig omgaan met privacy zorgt ervoor dat onnodige en onbedoelde risico’s voor jeugdigen worden voorkomen. Dat stelde Léon Sonnenschein, expert in privacy en gegevensdeling, tijdens het webinar Privacy Pitstop op 25 juni.

Het webinar werd georganiseerd door het jeugdteam van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) en bood waardevolle inzichten in de cruciale rol van privacy en gegevensdeling in de aanpak van problematische jeugdgroepen en risicojongeren.

Sonnenschein benadrukte verschillende keren het belang van zorgvuldige en bewuste gegevensdeling. “Als iedereen weet dat Jantje een keer wat heeft gestolen, wordt er op een hele andere manier naar hem gekeken en dat is niet wenselijk.”

80% organisatievraagstuk

Daarnaast lichtte hij toe dat het zorgvuldig inrichten van gegevensverwerking en privacy voor 80% een organisatievraagstuk is. “De wetgeving verandert niet elke dag. Goede afspraken zijn van belang om goed samen te werken. Professionals moeten vooral hun werk goed kunnen doen. Door het goed in te richten, kunnen organisaties ervoor zorgen dat professionals niet in de knel komen met de juridische vraagstukken rond gegevensdeling, maar zich kunnen concentreren op het goed helpen van jongeren.”

Randvoorwaarden voor de praktijk

De integrale aanpak van risico- en probleemjongeren berust op diverse bouwstenen: de groepsaanpak, vroegsignalering, lokale persoonsgerichte aanpak (PGA), de persoonsgerichte aanpak vanuit het Zorg- en Veiligheidshuis (PGA ZVH) en het reguliere sociaal domein. Al deze bouwstenen kwamen tijdens het webinar aan bod. Sonnenschein legde uit: “Elk van deze bouwstenen speelt een belangrijke rol en kent specifieke doelen, criteria, diepgang en gegevensverwerking en risico’s voor de betrokkenen. Die zijn bepalend voor de inrichting van de gegevensverwerking.” Ook vertelde hij dat er generieke elementen zijn om een zorgvuldige gegevensverwerking te bevorderen. Hij benadrukte: “Juridische analyse van de kaders van partners moet duidelijkheid geven over randvoorwaarden voor de praktijk.”

Sonnenschein sloot zijn presentatie af met de volgende, veelzeggende, tegelwijsheid: “Onzorgvuldig is altijd onrechtmatig.”

Vragen en antwoorden

Op de website Wegwijzer Jeugd en Veiligheid lees je een aantal vragen en antwoorden over privacy en gegevensdeling die tijdens het webinar zijn besproken.