Samen voor Zorg en Veiligheid.nl

gegevensdeling binnen het zorg- en veiligheidsdomein

Spreekuren privacy in het sociaal domein: tips voor gemeenten

17-05-2022

Om kwetsbare mensen beter te helpen is het bijna altijd nodig dat partijen in het sociaal domein samenwerken. Maar welke persoonsgegevens mogen we daarbij gebruiken of uitwisselen? Hoe kunnen we mensen goed helpen én hun privacy goed beschermen? In een reeks van 3 bijeenkomsten zoomen we in op deze, en meer, vragen en ontwikkelingen.

Mensen vragen in het sociaal domein vaak hulp aan hun gemeenten op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Jeugdwet of Participatiewet. Ook kloppen zij bij gemeenten aan voor bijvoorbeeld hulp bij schulden of leerlingenvervoer voor hun kinderen.

Regelmatig spelen er ook meerdere vragen of problemen. Voor het uitwisselen van persoonsgegevens tussen verschillende organisaties en domeinen bestaat er geen wettelijke grondslag. En dat kan de hulp aan mensen met gestapelde en complexe problemen in de weg staan.

4 publicaties

Vanuit het traject Uitwisseling Persoonsgegevens en Privacy (UPP) van het Programma Sociaal Domein verzamelden we de afgelopen jaren praktische oplossingen en tips die we bundelden in vier handreikingen. Aan de hand van de kennis in de publicaties en actuele ontwikkelingen gaan we met elkaar in gesprek over privacy en het delen van persoonsgegevens in het sociaal domein en frissen we kennis op.

Voor wie?

De bijeenkomsten zijn bedoeld voor FG’s, juristen, managers sociaal domein en beleidsmedewerkers sociaal domein.

Sessie 1: dinsdag 24 mei 2022, van 10:00 tot 11:30 uur

Spreekuur gegevensdeling Participatiewet: dilemma’s en tips rond het delen van persoonsgegevens

Tijdens deze sessie kun je je vragen stellen over privacy en gegevensverwerking bij de uitvoering van de Participatiewet. Denk aan vragen als: ‘Hoe ga ik om met medische gegevens’? ‘Mag ik bij handhaving gebruik maken van gegevens uit andere sociaaldomeinwetten’? ‘Hoe zit het met privacy in relatie tot de Wet eenmalige gegevensuitvraag?’

Sessie 2: woensdag 8 juni 2022, van 10:00 tot 11:30 uur

Spreekuur Jeugdwet en Wmo: dilemma’s en tips rond het delen van persoonsgegevens

Tijdens deze sessie kun je je vragen stellen over privacy en gegevensverwerking bij uitvoering van de Wmo en Jeugdwet.

Denk aan vragen als: Wanneer mogen we nog een kopie van het identiteitsbewijs maken en bewaren? ‘Wij beschrijven in een rapportage standaard de gezinssituatie, dat wil zeggen de overige inwoners, geboortedatum en relatie tot de inwoner. Mag dit? Wat mag je over de gezinsleden vastleggen?’

Sessie 3 woensdag 29 juni 2022, van 10:00 tot 11:30 uur

Het ‘pettenvraagstuk’: omgaan met verschillende taken en rollen in het sociaal domein

Gemeenten zijn zich vaak onvoldoende bewust van de verschillende petten waarmee professionals in het sociaal domein, zoals wijkteammedewerkers, te maken hebben.

Hierdoor zadelen ze professionals vaak onbedoeld op met taken die tegengestelde juridische regimes kennen. Dat gebeurt bijvoorbeeld als een professional zowel de rol van toeleider naar hulp, als hulpverlener heeft.

Tijdens deze sessie kun je vragen stellen naar aanleiding van de handreiking Wijkteams en het Pettenvraagstuk.

Organisatie

De webinars worden georganiseerd door de VNG en het Programma Sociaal Domein. Sprekers zijn Léon Sonnenschein en Johannes Homan van de VNG. Lees vooraf de handreikingen over Privacy in het sociaal domein: vier handreikingen

Deelnemen

Stuur een email aan info@programmasociaaldomein.nl onder vermelding van naam en functie en aan welke sessie(s) je wil deelnemen en met welk emailadres.