Samen voor Zorg en Veiligheid.nl

gegevensdeling binnen het zorg- en veiligheidsdomein

Online vragenuurtjes over het 7-stappenmodel

12-07-2023

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) verzorgt in september 3 webinars over het vernieuwde 7-stappenmodel. Dit is een werkproces voor de aanpak van problematische jeugdgroepen en groepsgedrag. In het model is veel aandacht voor gegevensverwerking.

De online bijeenkomsten zijn op vrijdag 8 september, dinsdag 12 september en maandag 18 september. Omdat de webinars interactief zijn, is er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.
Per keer is er ruimte om 5 tot 10 vragen te beantwoorden. In het aanmeldformulier kunnen deelnemers alvast een vraag of vragen stellen. Alleen meeluisteren kan natuurlijk ook.

7-stappenmodel

Het 7-stappenmodel is het werkproces om problematische jeugdgroepen en groepsgedrag in samenwerking met partners effectief aan te pakken. Het model kan worden ingezet om:

  • overlast te verminderen,
  • problematisch groepsgedrag voor te blijven,
  • de doorgroei naar criminele netwerken te voorkomen.

In het proces werkt een gemeente met partners doelgericht aan de bovenstaande punten.

Gegevensverwerking

In het 7-stappenmodel is de gegevensverwerking een belangrijk onderdeel. Het beschrijft wanneer en hoe professionals dat zorgvuldig kunnen doen, met verwijzing naar het Modelconvenant jeugdgroepaanpak.