Samen voor Zorg en Veiligheid.nl

gegevensdeling binnen het zorg- en veiligheidsdomein

Leergang ‘Organiseren privacy en gegevensdeling: Zo doe je dat!’: deelnemers gezocht!

25-07-2023

Samenwerken op het snijvlak van zorg en veiligheid is geen makkelijke taak: er zijn per definitie verschillende professionals betrokken bij één casus. Die professionals werken vanuit verschillende organisaties en voeren taken uit vanuit verschillende wet- en regelgeving. Regelmatig geven professionals aan dat het uitvoeren van hun taak bemoeilijkt wordt door regelgeving omtrent privacy en gegevensdeling. Dit hoeft echter niet zo te zijn.

Als de samenwerking goed is ingericht en heldere afspraken zijn gemaakt over privacy en gegevensdeling, dan kan de professional focussen op haar of zijn kerntaak: een inwoner verder helpen, zonder onnodige discussies over privacy en gegevensdeling. Maar hoe organiseer je dit?

Wat leer je?

Aan het einde van de leergang…

  • heb jij je een methodiek eigen gemaakt om – denkend vanuit maatschappelijke opgaven – het juridisch kader voor gegevensverwerking bij samenwerking op het snijvlak van zorg en veiligheid te construeren
  • begrijp je de wisselwerking tussen werkprocessen en belangrijke criteria als noodzaak, subsidiariteit en proportionaliteit
  • heb je inzicht in hoe verschillende materiewetten in het sociaal domein en het zorg- en veiligheidsdomein op elkaar ingrijpen
  • ben je in staat om juridische kaders te vertalen naar praktische handelingsperspectieven voor professionals
  • heb je een eigen casus onder deskundige begeleiding van A tot Z uitgewerkt.

Bovenal zorgt deze leergang ervoor dat je voor eens en voor altijd een antwoord hebt als iemand de dooddoener ‘Het mag niet van de AVG’ uitspreekt. Er is heel veel wél mogelijk, juist als de maatschappelijke opgave centraal wordt gesteld: betere zorg en meer veiligheid realiseren.

Inhoud leergang

De leergang bestaat uit vier modules en drie intervisies. Tijdens de vier modules staat telkens één inhoudelijk vraagstuk centraal. Tijdens de intervisies wordt gefocust op het toepassen van de kennis uit de inhoudelijke modules. Eén module of intervisie duurt een dagdeel. De modules worden digitaal gegeven en de intervisies fysiek.

De inhoudelijke modules zien er als volgt uit:

  • Module 1: Maatschappelijke opgaven en bestuurlijk vraagstuk
  • Module 2: Juridisch vraagstuk
  • Module 3: Organisatiekundig vraagstuk
  • Module 4: Uitvoeringsvraagstuk

De nadruk ligt in deze leergang niet alleen op kennis, maar juist ook op het toepassen ervan. Bovendien is er expliciet aandacht voor de procesvaardigheden die nodig zijn om de inzichten ook breder te laten landen in de betrokken organisaties in het zorg- en veiligheidsdomein.

Data en tijdstippen

De agenda ziet er als volgt uit:

2 november 09:00 - 12:00
Module 1: Maatschappelijke opgaven en bestuurlijk vraagstuk

16 november 09:00 - 12:00
Module 2: Juridisch vraagstuk

30 november 09:30 - 12:30
Intervisie 1

14 december 09:00 - 12:00
Module 3: Organisatiekundig vraagstuk

18 januari 09:30 - 12:30
Intervisie 2

1 februari 09:00 - 12:00
Module 4: Uitvoeringsvraagstuk

8 februari 09:30 - 12:30
Intervisie 3 en afsluiting

Werken aan eigen casus en intervisie en coaching

Gedurende de leergang werk je aan een eigen casus. Tijdens een drietal intervisiebijeenkomsten ontvang je feedback van medecursisten en docenten op je vraagstukken en oplossingsrichtingen. Daarnaast zijn de kerndocenten beschikbaar voor tussentijdse vragen en coaching op jouw initiatief (maximaal twee uur advies op maat en/of coaching per deelnemer aan de leergang).

Docenten

De modules worden verzorgd door Hans Versteeg (expert privacy en gegevensdeling in het zorg- en veiligheidsdomein bij VNG) en Léon Sonnenschein (organisatiekundige).

Doelgroep

De VNG ontwikkelt een leergang voor medewerkers van gemeenten, ketenpartners en het Rijk. De doelgroep zijn de personen die verantwoordelijk zijn voor het inrichten van gegevensverwerking (denk aan: privacy officers, juristen en beleidsadviseurs). Hierbij is het mogelijk om deel te nemen als duo, bijvoorbeeld omdat je samen met een collega betrokken bent bij het inrichten van gegevenswerking.

Planning, kosten en vervolg

Deze leergang gaat in november 2023 van start en wordt afgerond in februari 2024. De deadline voor aanmelden is vrijdag 29 september 2023.

Er zijn geen kosten verbonden aan deelname. Daar staat tegenover dat je na afloop van elke module feedback geeft op de module (middels een digitale vragenlijst, tijdsinvestering: maximaal vijftien minuten per module) en je na afloop van de leergang bereid bent uw feedback op de module te delen in een telefonisch gesprek (tijdsinvestering: maximaal dertig minuten).

De totale tijdsinvestering van deze leergang bedraagt zeven dagdelen (vier dagdelen voor inhoudelijke modules, en drie dagdelen voor intervisie). Daarnaast wordt per module een voorbereidingstijd van maximaal twee uur per module gevraagd. Tot slot wordt verwacht dat deelnemers maximaal anderhalf uur tijd besteden aan het evalueren van (de modules in) de leergang.

Er is ruimte voor maximaal twaalf deelnemers. Indien meer deelnemers zich aanmelden, wordt een selectie gemaakt.

Deelnemen

Ben je geïnteresseerd om deel te nemen? Dan ontvangen we graag je motivatiebrief, cv en een korte beschrijving van een casus waar je aan zou willen werken gedurende de leergang. Je kunt deze mailen naar contact@samenvoorzorgenveiligheid.nl. Heb je vragen over de leergang? Deze kunnen gesteld worden via het e-mailadres contact@samenvoorzorgenveiligheid.nl.