Samen voor Zorg en Veiligheid.nl

gegevensdeling binnen het zorg- en veiligheidsdomein

HUB privacy en gegevensdeling beschikbaar

14-01-2022

De HUB privacy en gegevensdeling in het sociaal domein en het zorg- en veiligheidsdomein is gelanceerd. Deze HUB richt zich op beleidsmedewerkers, privacy-deskundigen en uitvoeringsprofessionals die handvatten zoeken om privacy en gegevensdeling zorgvuldig in te richten.

Door ketenpartners gezamenlijk ontwikkelde documenten

Op de HUB wordt gevalideerde kennis beschikbaar gesteld omtrent privacy en gegevensdeling in het sociaal domein en het zorg- en veiligheidsdomein. Het gaat om breed gedragen kennis die gezamenlijk ontwikkeld is door ketenpartners in het zorg- en veiligheidsdomein.

Beschikbare kennis bundelen

De HUB is tot stand gekomen omdat er veel documenten over privacy en gegevensdeling beschikbaar zijn. Deze documenten zijn nu op verschillende plekken terug te vinden, de kennis over het thema is daardoor erg versnipperd. De HUB bundelt de (links naar de) documenten en is een initiatief van de landelijke stuurgroep zorg en veiligheid.

Zoeken in de database

Bij het zoeken naar documenten kunt u documenten vinden op onderwerp (zoals ‘bemoeizorg’, ‘persoonsgerichte aanpak’ en ‘wet verplichte ggz’) en op het type medewerker waarop het document zicht richt (beleidsmedewerker, privacy-deskundige en/of uitvoeringsprofessionals).

Op dit moment staan er circa 25 documenten op de HUB. Deze wordt regelmatig aangevuld met nieuwe relevante documenten. Mist u documenten? Laat het weten via contact@samenvoorzorgenveiligheid.nl.