Samen voor Zorg en Veiligheid.nl

gegevensdeling binnen het zorg- en veiligheidsdomein

DPIA gegevensverwerking voor CPB-onderzoek Wmo en Jeugdwet

06-02-2023

De Informatiebeveiligingsdienst van de VNG heeft een data protection impact assessment (DPIA) gemaakt van de gegevensverwerking die gemoeid is met het houdbaarheidsonderzoek Wmo en Jeugdwet. Voor het onderzoek zijn Wmo- en jeugdzorg-data nodig die de VNG via Stichting Inlichtingenbureau beschikbaar wil stellen.

Toestemming gemeente(n) nodig

Het Inlichtingenbureau mag de data uitsluitend eenmalig verwerken tot een geaggregeerde, niet tot de persoon of gemeente herleidbare set gegevens en beschikbaar stellen aan het CPB (die het onderzoek uitvoert in opdracht van het rijk en de VNG). Bovendien is hiervoor de toestemming van de individuele gemeente(n) vereist.

De VNG heeft de colleges van B en W daarom per ledenbrief gevraagd hun toestemming te verlenen de pilotovereenkomst vóór 1 maart te ondertekenen en te retourneren via klantsupport@inlichtingenbureau.nl.