Samen voor Zorg en Veiligheid.nl

gegevensdeling binnen het zorg- en veiligheidsdomein

Nieuwe versie 'Handvat Gegevensdeling in het zorg- en veiligheidsdomein'

30-11-2021

Er is een nieuwe versie van het Handvat Gegevensdeling in het zorg- en veiligheidsdomein gepubliceerd. In de nieuwe versie zijn onder andere twee DPIA-adviesdocumenten opgenomen.

Informatievoorziening is een wezenlijk onderdeel van het werkproces binnen een Zorg- en Veiligheidshuis. Om tot een goede aanpak van probleemsituaties te komen, is het immers essentieel om over de juiste informatie te beschikken.

Handvat

Het Handvat Gegevensdeling in het zorg- en veiligheidsdomein richt zich op het delen van informatie bij integrale, ketenoverstijgende samenwerking rondom complexe problematiek. Het document bevat een uitleg van de belangrijkste wetten en regels en geeft aan met welke sectorspecifieke regels in een samenwerkingsverband rekening gehouden dient te worden bij gegevensuitwisseling.

Daarnaast bevat het handvat een leidraad voor het organiseren van samenwerking in het zorg- en veiligheidsdomein. Het handvat is opgesteld door een werkgroep van juristen en andere privacydeskundigen van de landelijke ketenpartners Zorg en Veiligheid.

DPIA ZVH

Het adviesdocument DPIA ZVH is opgesteld om organisaties die samenwerken binnen de Zorg- en Veiligheidshuizen te ondersteunen bij het opstellen van een gegevensbeschermingseffectbeoordeling (DPIA) zoals bedoeld in artikel 35 AVG, artikel 7b Wjsg en artikel 4c Wpg. De uitwerkingen in dit document zijn opgesteld in lijn met het 'Handvat gegevensuitwisseling bij samenwerking rond casuïstiek in het zorg en veiligheidsdomein'.

Adviesdocument Middenvelder

Bij het uitvoeren van een bekendheidscheck van een persoon bij de verschillende Zorg- en Veiligheidshuizen d.m.v. de applicatie Middenvelder, worden persoonsgegevens verwerkt. In het adviesdocument Middenvelder worden adviezen uitgewerkt voor het op juiste wijze omgaan met de mogelijkheid van een landelijke check.

Downloads

Links