Samen voor Zorg en Veiligheid.nl

gegevensdeling binnen het zorg- en veiligheidsdomein

Modelprotocol ondermijning is aangepast

27-10-2022

Afgelopen zomer is in de media aandacht geweest voor het modelprotocol ondermijning. In de checklist daarvan werden woonwagenbewoners genoemd als personen die een signaal kunnen zijn van ondermijning. Het is verkeerd dat de focus op een specifieke groep personen werd gelegd, omdat dit kan bijdragen aan stigmatisering. Daarom is het protocol aangepast.

Binnengemeentelijke gegevensuitwisseling

Het modelprotocol is bedoeld als mogelijke handleiding voor een eigen privacy protocol voor de binnengemeentelijke gegevensuitwisseling voor de bestrijding van ondermijning. Het bevat een checklist waarmee stapsgewijs wordt beoordeeld of een signaal betrekking heeft op ondermijning.

Bij de aanpassing van deze checklist is het Mensenrechtelijk Toetsingskader van het College voor de Rechten van de Mens betrokken. Dit toetsingskader is bedoeld om overheidsinstanties te helpen bepalen of risicoprofielen onderscheid maken op basis van ras en/of nationaliteit.

Focus

De aanpassing houdt in dat de focus ligt op personen betrokken bij regionale thema’s of handhavingsknelpunten. Welke dat zijn moet in de praktijk blijken en kan per regio verschillen. Daarnaast zijn ook indicatoren aangepast, voor zover die mogelijk een indirect onderscheid maakten tussen Nederlandse en in het buitenland gevestigde partijen.

Daarvan is verduidelijkt dat de focus dient te liggen op het voldoende kunnen herleiden van partijen en/of geldstromen. Wanneer dit niet kan worden herleid, kan dit een signaal van ondermijning zijn. Ongeacht of deze partijen in Nederland of in het buitenland zijn gevestigd.