Samen voor Zorg en Veiligheid.nl

gegevensdeling binnen het zorg- en veiligheidsdomein

Hergebruik van persoonsgegevens in openbare registers

16-08-2022

Hergebruik van persoonsgegevens in openbare registers wordt verboden. Als hiervan wordt afgeweken moet dat wettelijk worden vastgelegd. Het wetsvoorstel dat dit regelt ligt voor advies bij de Raad van State. 

Het doel van de  wijziging van de Wet hergebruik van overheidsinformatie is dat overheidsorganisaties meer en vaker open data beschikbaar stellen. Bijvoorbeeld voor hergebruik en voor onderzoek. Het gaat dan over informatie die al openbaar is en waar niet extra voorzichtig mee omgegaan hoeft te worden.

Tegelijkertijd vindt het kabinet dat de overheid zeer terughoudend moet zijn met het hergebruik van persoonsgegevens in overheidsdata. Daarom verbiedt het kabinet in het gewijzigde wetsvoorstel het hergebruik van persoonsgegevens uit openbare registers.

Advies AP gevolgd

Vorig week maakte de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) haar advies op de voorgenomen wetswijziging openbaar. De AP adviseert onder andere om een expliciet verbod op het hergebruik van persoonsgegevens op te nemen in het wetsvoorstel. Dit verbod is door het kabinet al verwerkt in het nieuwe conceptwetsvoorstel. Dit concept ligt voor advies bij de Raad van State. Na dit advies zal het naar de Tweede Kamer verzonden worden.

Context

In 2019 heeft de EU de Open data richtlijn aangenomen. Alle landen van de EU moeten deze richtlijn opnemen in hun nationale wetgeving. In Nederland wordt daarom de Wet hergebruik van overheidsinformatie (Who) aangepast.