Samen voor Zorg en Veiligheid.nl

gegevensdeling binnen het zorg- en veiligheidsdomein

Handreiking privacy en gegevensdeling wijk-GGD’er

14-04-2023

Wijk-GGD’ers zijn experts in het regelen van passende zorg en ondersteuning voor mensen met onbegrepen gedrag. Deze handreiking biedt concrete handvatten hoe gemeenten de privacy en gegevensdeling voor wijk-GGD’ers goed kunnen organiseren.

DIRECT DOWNLOADEN

Beschrijving

Wijk-GGD’ers werken intensief samen met buurtbewoners en partners uit het zorg-, sociaal- en veiligheidsdomein. Zoals de politie, (acute) ggz, maatschappelijk werk, huisarts en gemeente.

In die samenwerking is het belangrijk om het risico op inbreuk op de privacy van een bewoner zo klein mogelijk te houden. Hoe je dat doet en wat daarvoor nodig is, staat nu beschreven in de handreiking. Deze is vooral bedoeld voor beleidsmedewerkers, projectmanagers en juristen die tot taak hebben om de werkwijze van de wijk-GGD’er goed in te richten.

Auteurs

Léon Sonnenschein en Leonie Aarsen

De handreiking kwam tot stand in samenwerking met een werkgroep van wijk-GGD’ers, teamcoördinatoren, beleidsmedewerkers en privacyexperts van het (landelijke) traject ‘Privacy en gegevensdeling zorg en veiligheid’.

Organisatie

Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid

Downloads