Samen voor Zorg en Veiligheid.nl

gegevensdeling binnen het zorg- en veiligheidsdomein

Handreiking gegevensuitwisseling. Voor scholen die samenwerken met externe partners

23-11-2019

Welke informatie mag een school uitwisselen met externe partners? Deze handreiking geeft uitleg over welke gegevens gedeeld mogen worden. Privacy wordt hierbij niet gezien als obstakel, maar als hulpmiddel in de samenwerking met ouders en leerling.

Beschrijving

Een school werkt samen met diverse partijen in de regio, zoals de jeugdhulp, leerplichtambtenaar, jeugdgezondheidszorg, Jeugd-GGZ, gemeente, politie, en wijkteams/CJG’s. Een onderdeel van deze samenwerking is gegevensuitwisseling. Er zijn vaak vragen over wat de school en de externe partners wel en niet mogen uitwisselen, zowel in een multidisciplinair overleg als bilateraal. Privacy wordt soms gezien als een belemmering om samen te werken.

Deze handreiking is met name gericht op gegevensuitwisseling in het kader van hulp en ondersteuning aan de leerling op school en in de leefomgeving (o.a. de ouders) van de leerling.

Organisatie

Nederlands Jeugdinstituut

Downloads