Samen voor Zorg en Veiligheid.nl

gegevensdeling binnen het zorg- en veiligheidsdomein

Handreiking ‘Aanpak mensenhandel en gebruik persoonsgegevens’

18-11-2020

De handreiking geeft een beknopt inzicht in de belangrijkste elementen bij de aanpak van mensenhandel, schetst het juridisch kader voor de gegevensverwerking bij de aanpak, en geeft een stappenplan voor het beoordelen van gegevensverwerking in de praktijk.

DIRECT DOWNLOADEN

Doelgroep

Doelgroep betreft beleidsmedewerkers en juristen die zich bezighouden met het inrichten van de aanpak van mensenhandel en het inrichten van de gegevensverwerking daarbij.

Doel

Doel van het document is om organisaties die betrokken zijn bij de aanpak van mensenhandel handvatten te geven voor de inrichting van de gegevensverwerking.

Beschrijving

De handreiking richt zich op het gebruik van persoonsgegevens bij de aanpak van mensenhandel door organisaties. Het document bestaat uit drie delen.

Deel A bevat een uitleg over algemene begrippen en uitgangspunten rondom mensenhandel dossiers, de meldpuntfunctie en de coördinatiefunctie.

Deel B beschrijft het juridische kader voor de gegevensverwerking rond dit thema.

Deel C geeft een stappenplan voor het beoordelen van gegevensverwerking in de praktijk en bevat voorbeelden bij de toepassing van het stappenplan. Het document is een bijlage bij de voortgangsbrief programma Samen tegen mensenhandel.

Auteur(s)

Opgesteld in opdracht van het Ministerie van Justitie en Veiligheid

Organisatie

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Links