Samen voor Zorg en Veiligheid.nl

gegevensdeling binnen het zorg- en veiligheidsdomein

Gemeenten en privacy: wat kunt u als raadslid doen?

25-05-2022

Deze handreiking helpt gemeenteraadsleden om aan het college de juiste vragen te stellen over privacy binnen de gemeente. De kern is in drie eenvoudige vragen gevat.

DIRECT DOWNLOADEN

Doelgroep

Gemeenteraadsleden die na de verkiezingen (nog) geen of weinig tijd hebben gehad om zich te verdiepen in de privacywet AVG.

Doel

Stimuleren dat gemeenteraadsleden, vanuit hun controlerende functie, de juiste vragen stellen over privacy binnen de gemeente.

Beschrijving

Gemeenten verwerken veel persoonsgegevens van burgers. Bijvoorbeeld als iemand een paspoort aanvraagt, de gemeente een geboren kind in de Basisregistratie Personen (BRP) opneemt of als de gemeente een beslissing neemt binnen het sociaal domein, zoals het besluit of iemand een voorziening kan krijgen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

De gegevens die de gemeente verwerkt zijn vaak gevoelig, zoals gegevens over iemands gezondheid. En het kan gaan om personen die afhankelijk zijn van een besluit van de gemeente. Raadsleden controleren het college van burgemeester en wethouders. Met deze handreiking kunnen zij gericht scherpe vragen stellen over de gegevens die de gemeente over inwoners verwerkt. Hiermee komen raadsleden op voor de privacy van de inwoners.

De handreiking biedt houvast met deze 3 basisvragen:

  • Wie is er verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens?
  • Waarom is het verzamelen en gebruiken van de gegevens noodzakelijk?
  • Hoe informeert de gemeente de inwoners over het gebruik van hun gegevens?

Organisatie

Autoriteit persoonsgegevens (AP)

Links